Prawidłowa morfologia plemnikow i wady ich budowy

Rozszerzone komputerowe badanie nasienia

Komputerowe badanie nasienia Warszawa

Rozszerzone komputerowe badanie nasienia zawiera w sobie wszystkie elementy  podstawowego komputerowego badania nasienia oraz dodatkowo analizę kilku innych parametrów m.in. ocenę budowy (morfologii) plemników.

Czasem nasienie którego parametry dynamiczne są prawidłowe wykazuje inne nieprawidłowości, które prowadzą do niepłodności męskiej.

Jedną z grup nieprawidłowości nasienia są różne wady budowy plemników.

Na rycinie poniżej przedstawione są możliwe nieprawidłowości.

Prawidłowa morfologia plemnikow i wady ich budowy

[…]