Kto może mieć wykonaną inseminację

Dobór niepłodnych par do inseminacji domacicznej.

Właściwy dobór pacjentów jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu inseminacji domacicznej. W ZdrOva ginekologicznej praktyce lekarskiej w Warszawie stosowane są ogólnie przyjęte zasady kwalifikowania par do inseminacji. Choć tzw. leczenie empiryczne jest częstą koniecznością, możliwa jest jednak na drodze dedukcji selekcja grupy pacjentów, dla której inseminacja będzie dawała większe szanse powodzenia.

W przypadku inseminacji podstawą leczenia jest poprawa jakości nasienia, uzyskanie wysokiego stężenia prawidłowych plemników oraz wprowadzenie ich w górę dróg rodnych do jamy macicy z pominięciem etapu przechodzenia przez szyjkę. Etap szyjkowy wrażliwy jest na liczbę plemników zdeponowanych w pochwie oraz zależny od czynników szyjkowych.

Istnieje kilka wskazań do inseminacji domacicznej zarówno ze strony mężczyzny jak i kobiety a także obojga z nich.

Wskazania do inseminacji domacicznej:

 • Zaburzenia ejakulacji: natury anatomicznej np. spodziectwo, natury neurologicznej (uszkodzenie rdzenia kręgowego), wytrysk wsteczny, natury psychologicznej
 • Czynnik Immunologiczny (wrogie dla plemników przeciwciała): czynnik męski (produkowane przez mężczyznę obecne w ejakulacie), czynnik żeński-szyjkowy (przeciwciała produkuje i wydziela do śluzu szyjkowego partnerka)
 • Czynnik szyjkowy (wrogość śluzu, niewystarczająca ilość, nieprawidłowa jakość)
 • Brak jajeczkowania (Zespół PCO)
 • Mąż nosiciel wirusa HIV, pacjentka zdrowa
 • Niepłodności wieloczynnikowa
 • Umiarkowanego stopnia czynnik męski: oligozoospermia, astenozoospermia, teratospermia, oligoastenoteratozoospermia, hypospermia
 • Inne nieprawidłowości nasienia: nieprawidłowa ilość, nie upłynniający się ejakulat, mrożone nasienie
 • Łagodna i umiarkowana endometrioza
 • Niepłodność o nieustalonej przyczynie
 • Nieprawidłowości anatomiczne u jednego z partnerów

 

[…]