ZdrOva

zdrova

 

Praktyka Lekarska

 

tel.

22 826 08 25

607 776 777

zadzwoń umów się na wzytę tel. 22 8260825, 607776777

Kto może mieć wykonaną inseminację

Dobór niepłodnych par do inseminacji domacicznej.

Właściwy dobór pacjentów jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu inseminacji domacicznej. W ZdrOva ginekologicznej praktyce lekarskiej w Warszawie stosowane są ogólnie przyjęte zasady kwalifikowania par do inseminacji. Choć tzw. leczenie empiryczne jest częstą koniecznością, możliwa jest jednak na drodze dedukcji selekcja grupy pacjentów, dla której inseminacja będzie dawała większe szanse powodzenia.

W przypadku inseminacji podstawą leczenia jest poprawa jakości nasienia, uzyskanie wysokiego stężenia prawidłowych plemników oraz wprowadzenie ich w górę dróg rodnych do jamy macicy z pominięciem etapu przechodzenia przez szyjkę. Etap szyjkowy wrażliwy jest na liczbę plemników zdeponowanych w pochwie oraz zależny od czynników szyjkowych.

Istnieje kilka wskazań do inseminacji domacicznej zarówno ze strony mężczyzny jak i kobiety a także obojga z nich.

Wskazania do inseminacji domacicznej:

 • Zaburzenia ejakulacji: natury anatomicznej np. spodziectwo, natury neurologicznej (uszkodzenie rdzenia kręgowego), wytrysk wsteczny, natury psychologicznej
 • Czynnik Immunologiczny (wrogie dla plemników przeciwciała): czynnik męski (produkowane przez mężczyznę obecne w ejakulacie), czynnik żeński-szyjkowy (przeciwciała produkuje i wydziela do śluzu szyjkowego partnerka)
 • Czynnik szyjkowy (wrogość śluzu, niewystarczająca ilość, nieprawidłowa jakość)
 • Brak jajeczkowania (Zespół PCO)
 • Mąż nosiciel wirusa HIV, pacjentka zdrowa
 • Niepłodności wieloczynnikowa
 • Umiarkowanego stopnia czynnik męski: oligozoospermia, astenozoospermia, teratospermia, oligoastenoteratozoospermia, hypospermia
 • Inne nieprawidłowości nasienia: nieprawidłowa ilość, nie upłynniający się ejakulat, mrożone nasienie
 • Łagodna i umiarkowana endometrioza
 • Niepłodność o nieustalonej przyczynie
 • Nieprawidłowości anatomiczne u jednego z partnerów

 

 

Przed zakwalifikowaniem pacjentki do inseminacji konieczne jest przeprowadzenie pełnego badania obojga partnerów w celu postawienia prawidłowej diagnozy i wykluczenia przeciwwskazań. W przypadku istnienia przeciwwskazań odsetek powodzeń inseminacji może być bardzo niski.

Przeciwwskazania do inseminacji domacicznej

Przeciwwskazania bezwzględne (kiedy inseminacja nie powina być wykonywana)

 • Stwierdzona (pewna) obustronna niedrożność jajowodów. Ponieważ jednak samo badanie drożności jajowodów jest badaniem inwazyjnym,  np. przy HSG naświetla się jajniki promieniami rentgena, zaś inne metody jak laparoskopia czy histeroskopia są zabiegami operacyjnymi - przeto jeżeli nie ma pewnych dowodów na niedrożność, wykonuje się czasem inseminację bez sprawdzania drożności jako ewentualne zło mniejsze niż badania inwazyjne
 • Ciężka oligoastenospermia
 • Zakażenia dróg rodnych
 • Przeciwwskazania do ciąży po stronie pacjentki
 • Niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych

 

Przeciwwskazania względne do inseminacji

 

 • Nieprawidłowości jajowodowe
 • Zaburzenia genetyczne
 • Obecność guza w miednicy mniejszej
 • Zaawansowany wiek pacjentki
 • Niepłodność wieloczynnikowa
 • Przebyte operacje w obrębie miednicy
 • Poważna choroba u któregokolwiek z partnerów
 • Przebyta niedawno chemio lub radioterapia

Przyczyna niepłodności powinna być ustalona a pacjent poinformowany co do:

 • szans powodzenia - średnia ogólnoeuropejska, od której nie odbiega średnia Polska wynosi ok. 15% na zabieg
 • możliwych powikłań inseminacji oraz
 • innych opcji terapeutycznych (poza inseminacją).

Ma to umożliwić pacjentowi podjęcie świadomej decyzji co do zabiegu inseminacji.
Wielu warszawskich ginekologów (mimo, że sami nie wykonują zabiegu) potrafi prawidłowo zakwalifikować parę do inseminacji.

Słownik pojęć

Inseminacja domaciczna

- wprowadzenie specjalnie preparowanych, oddzielonych od zawierającej bakterie plazmy nasiennej - plemników - do jamy macicy

inseminacja

- wprowadzenie plemników do dróg rodnych kobiety. Może to być jama macicy (inseminacja domaciczna) ale także czasem do szyjki (inseminacja doszyjkowa) do pochwy (np. w przypadku tzw. spodziectwa czyli sytuacji kiedy cewka moczowa nie uchodzi na końcu członka lecz niżej np. w okolicach jąder u nasady prącia), lub bezpośredni do jajowodów.

inseminacja warszawa

- słowo kluczowe dla wyszukiwarek aby odnaleźć placówki kliniczne zajmujące się inseminacją w Warszawie

Słowa kluczowe: Inseminacja domacicznainseminacjainseminacja warszawa

Ginekolog Warszawa